Federatie Medisch Coördinerende Centra

Over de FMCC

Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent:
“Elkaar kennen, elkaar begrijpen, verbinden en goede transmurale processen en afspraken maken”.

De FMCC is de koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra (MCC’s) en transmurale centra. Dit zijn centra die de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg bevorderen op het snijvlak van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Meer over de FMCC

FMCC

Laatste nieuws

FMCC schakel in het ontwikkeltraject richtlijnen

december 18, 2016

De FMCC is een vaste schakel in het ontwerpproces van nieuwe richtlijnen gebleken. In samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Federatie van Medisch Specialisten zijn in 2016 10 NHG-standaarden, 7 behandelrichtlijnen, 4 specialistische richtlijnen, 1 GGZ zorgstandaard en 2 LESA’s becommentarieerd en was de FMCC aanwezig op de invitational conference over de herziene richtlijn CVRM. Ook is input […]

Lees meer

25 jaar Martini Ziekenhuis; vooraankondiging symposium “het geheim van Samen voor de beste zorg”

juli 12, 2016

Vanwege haar 25 jarig bestaan organiseert het Martini Ziekenhuis op vrijdag 28 oktober 2016 van 9.30 tot 16.30 uur in het Martini Plaza het jubileum symposium “het geheim van Samen voor de beste zorg”. Centraal in dit symposium staat de transmurale zorg en de vormgeving van samenwerking in de gehele ketenzorg. Kijk voor het uitgebreide programma op: www.samenvoordebestezorg.nl

Lees meer

MCC Omnes geeft collega’s kijkje in de keuken

juli 12, 2016

MCC Omnes geeft collega’s kijkje in de keuken Samen met het programma Aanpak verspilling in de zorg brachten op 19 mei jl. ruim dertig geïnteresseerden een bezoek aan medisch coördinerend centrum Omnes in de Westelijke Mijnstreek. Onder hen huisartsen, klinisch chemici, regionaal coördinatoren, beleidsadviseurs een zorgverzekeraar. Samen spraken zij over regionale samenwerking en het zinnig en zuinig omgaan met diagnostiek. […]

Lees meer

Website regionale werkafspraken

Op deze site vindt u regionale werkafspraken tussen huisartsen en specialisten. U vindt ook materiaal waarmee u deze werkafspraken kunt implementeren.

BEZOEK DE WEBSITE

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief