Federatie Medisch Coördinerende Centra

Over de FMCC

Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent:
“Elkaar kennen, elkaar begrijpen, verbinden en goede transmurale processen en afspraken maken”.

De FMCC is de koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra (MCC’s) en transmurale centra. Dit zijn centra die de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg bevorderen op het snijvlak van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Meer over de FMCC

FMCC

Laatste nieuws

Bijspijkeren op een laagdrempelige manier

april 14, 2017

Patiënten behandelen, rapporteren, verwijzingen en recepten uitschrijven, de mailbox bijwerken. In een huisartsenpraktijk is het iedere dag ochtendspits. Hoe zorgt een arts ervoor dat hij in die drukte van alledag zijn medische kennis up-to-date houdt? En wat als een werkafspraak (RTA) in zijn regio verandert? Bijspijkeren op een snelle manier is de oplossing. Via Ochtendspits beantwoorden artsen twee keer per […]

Lees meer

Een sterke eerste lijn

april 14, 2017

Hoe kunnen we in Nederland de zorg betaalbaar houden zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet? Edwin Velzel van Velzel en Partners beschrijft in zijn rapport “Een sterke eerste lijn voor betere zorg en beheersbare zorgkosten” dat de eerste lijn hierin een grote rol speelt. Dit rapport beschrijft een vervolgonderzoek dat Edwin Velzel met ondersteuning van Mark Lenssen van ML Zorgadvies […]

Lees meer

Handreiking Substitutie van zorg

april 14, 2017

De Federatie Medisch Specialisten heeft in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging een Handreiking Substitutie opgesteld. In deze handreiking ligt de focus op substitutie van zorg op basis van lokale samenwerkingsafspraken. Daarmee beschrijft de handreiking het werkterrein van MCC’s en de FMCC. De FMCC fungeert als landelijke koepelorganisatie van MCC’s en transmurale netwerken en ondersteunt vanuit deze rol lokale substitutie-initiatieven. […]

Lees meer

Website regionale werkafspraken

Op deze site vindt u regionale werkafspraken tussen huisartsen en specialisten. U vindt ook materiaal waarmee u deze werkafspraken kunt implementeren.

BEZOEK DE WEBSITE

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief