Federatie Medisch Coördinerende Centra

Over de FMCC

Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent:
“Elkaar kennen, elkaar begrijpen, verbinden en goede transmurale processen en afspraken maken”.

De FMCC is de koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra (MCC’s) en transmurale centra. Dit zijn centra die de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg bevorderen op het snijvlak van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Meer over de FMCC

FMCC

Laatste nieuws

Wie doet het met wie

juli 15, 2018

Onze medisch specialistische zorg slibt dicht. Niets doen leidt tot koude sanering. Daarom wordt gepleit voor een ‘warme transformatie’, naar een nieuw en duurzaam zorglandschap. Dit vergt twee dingen. Samenwerking tussen partijen in de regio. Maar tegelijk óók: stevige centrale regie. Tijd voor serieuze relaties in de regio. In het KPMG-rapport ‘Wie doet het met wie wordt fundamenteel gekeken naar knelpunten […]

Lees meer

Rapport Taskforce ‘Zorg op de juiste plek’

juli 15, 2018

De laatste decennia stijgen de zorgkosten sterk, onder andere door vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken. Daarom wordt sinds enkele jaren ingezet op substitutie. De verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Bovendien biedt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ […]

Lees meer

Bijspijkeren op een laagdrempelige manier

april 14, 2017

Patiënten behandelen, rapporteren, verwijzingen en recepten uitschrijven, de mailbox bijwerken. In een huisartsenpraktijk is het iedere dag ochtendspits. Hoe zorgt een arts ervoor dat hij in die drukte van alledag zijn medische kennis up-to-date houdt? En wat als een werkafspraak (RTA) in zijn regio verandert? Bijspijkeren op een snelle manier is de oplossing. Via Ochtendspits beantwoorden artsen twee keer per […]

Lees meer

Website regionale werkafspraken

Op deze site vindt u regionale werkafspraken tussen huisartsen en specialisten. U vindt ook materiaal waarmee u deze werkafspraken kunt implementeren.

BEZOEK DE WEBSITE

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief