Federatie Medisch Coördinerende Centra

Een sterke eerste lijn

Geplaatst op april 14, 2017

Hoe kunnen we in Nederland de zorg betaalbaar houden zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet? Edwin Velzel van Velzel en Partners beschrijft in zijn rapport “Een sterke eerste lijn voor betere zorg en beheersbare zorgkosten” dat de eerste lijn hierin een grote rol speelt.

Dit rapport beschrijft een vervolgonderzoek dat Edwin Velzel met ondersteuning van Mark Lenssen van ML Zorgadvies heeft uitgevoerd met een projectgroep waarin Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertegenwoordigd waren. De projectgroep legde verantwoording af aan een stuurgroep en stond in contact met eerstelijns zorgaanbieders en patiëntvertegenwoordigers.

Versterken van de eerste lijn

Er is onderzoek gedaan in vier regio’s, waarvan een aantal zijn aangesloten bij de FMCC: Almere, Gooi- en Vechtstreek, Venlo en Zoetermeer. De heer Velzel trekt interessante conclusies waaruit blijkt dat het versterken van de eerste lijn nodig is:
– “De eerste lijn speelt een belangrijke rol bij het opvangen van de groeiende zorgvraag en het beperken van de kostenstijgingen
– De potentie van de eerste lijn wordt nog niet ten volle benut
– Het versterken van de organisatie en infrastructuur van de eerste lijn is nodig om de potentie van de eerste lijn ten volle te ontwikkelen
– De versterking van de organisatie en infrastructuur is gebaat bij concrete betaaltitels met heldere resultaatafspraken
– De verwachting is dat de investeringen in deze betaaltitels tot aantoonbare resultaten zullen leiden
– De nieuwe bekostigingsstructuur moet zorgvuldig worden geïmplementeerd”.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan hier het hele rapport.

Nieuws van MCC's

Overige nieuws

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief