Federatie Medisch Coördinerende Centra

Handreiking Substitutie van zorg

Geplaatst op april 14, 2017

De Federatie Medisch Specialisten heeft in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging een Handreiking Substitutie opgesteld. In deze handreiking ligt de focus op substitutie van zorg op basis van lokale samenwerkingsafspraken. Daarmee beschrijft de handreiking het werkterrein van MCC’s en de FMCC.

De FMCC fungeert als landelijke koepelorganisatie van MCC’s en transmurale netwerken en ondersteunt vanuit deze rol lokale substitutie-initiatieven. Substitutie van zorg is alleen doelmatig als de kwaliteit van de verplaatste zorg ten minste gelijk blijft of zelfs verbetert. De voorwaarden van wat onder kwaliteit begrepen wordt, zijn vastgelegd in landelijke richtlijnen. Als landelijke richtlijnen onvoldoende op elkaar aansluiten, maken huisartsen en medisch specialisten lokaal afspraken over deze zorg om de kwaliteit van de te substitueren zorg te kunnen waarborgen en de continuïteit van zorg te garanderen. Lokale knelpunten worden door de FMCC teruggekoppeld aan de landelijke koepelorganisaties, zodat richtlijnen of afspraken op landelijk niveau (LTA’s) eventueel kunnen worden aangepast.

Van elkaar leren

Via netwerkbijeenkomsten en de website www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl ondersteunt de FMCC lokale MCC’s en transmurale netwerken om kennis en expertise op het gebied van substitutie uit te wisselen. De handreiking Substitutie van zorg ligt in lijn met het gedachtegoed van de FMCC en daarom willen we u deze niet onthouden. U kunt de Handreiking Substitutie hier openen.

Nieuws van MCC's

Overige nieuws

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief