Federatie Medisch Coördinerende Centra

MCC Omnes geeft collega’s kijkje in de keuken

Geplaatst op juli 12, 2016

MCC Omnes geeft collega’s kijkje in de keuken

Samen met het programma Aanpak verspilling in de zorg brachten op 19 mei jl. ruim dertig geïnteresseerden een bezoek aan medisch coördinerend centrum Omnes in de Westelijke Mijnstreek. Onder hen huisartsen, klinisch chemici, regionaal coördinatoren, beleidsadviseurs een zorgverzekeraar. Samen spraken zij over regionale samenwerking en het zinnig en zuinig omgaan met diagnostiek.

Samenwerkingsafspraken tussen de eerste en tweede lijn zijn de kern van het goed functioneren van dit mcc in de westelijke mijnstreek. “En die samenwerking gaat niet vanzelf”, aldus Mariëlle Krekels, directeur en internist bij MCC Omnes. “Vertrouwen is cruciaal. En om dat te geven en te krijgen, moet je elkaar wel (leren) kennen. Gezamenlijke nascholingsweekenden hebben ons daarbij geholpen.” Een ander advies dat Lilo Crasborn, algemeen coördinator van het MCC Omnes, de gasten meegaf: “Nieuwe initiatieven komen tot stand doordat eerst over inhoud en pas daarna over geld wordt gepraat. Niet de belangen, maar het gezamenlijke doel zijn daardoor leidend in de discussie. En dat werkt!” Crasborn wijst op het belang van een gezamenlijke innovatiepot. “Dat voorkomt dat er eerst discussie nodig is over wie de projectorganisatie moet gaan betalen.”

Meer weten over het werkbezoek en MCC Omnes? Lees meer

 

Nieuws van MCC's

Overige nieuws

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief