Federatie Medisch Coördinerende Centra

Prof. dr. Minkman noemt FMCC in haar rede

Geplaatst op april 9, 2017

“[Medisch Coördinerende en Transmurale Centra] voeren vaak de regie over regionale projecten en zorgprogramma’s en hebben hiermee een wat overkoepelende rol, vaak ook gericht op kennisuitwisseling en projectmanagement.” Dit zijn de woorden van prof. dr. Mirella M.N. Minkman, hoogleraar Innovatie van organisatie en governance van langdurende integrale zorg aan Tilburg University, TIAS School for Business and Society die zij tijdens haar rede op 10 maart 2017 uitsprak.

Wij zijn vereerd dat prof. dr. Minkman de toegevoegde waarde van MCC’s, transmurale centra en de FMCC erkend en benoemd. Lees haar hele rede ‘Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg’, bovenaan bladzijde 27 gaat zij in op de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en het bewerkstelligen van doelmatige zorg.

 

Nieuws van MCC's

Overige nieuws

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief