Federatie Medisch Coördinerende Centra

Rapport Taskforce ‘Zorg op de juiste plek’

Geplaatst op juli 15, 2018

De laatste decennia stijgen de zorgkosten sterk, onder andere door vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken. Daarom wordt sinds enkele jaren ingezet op substitutie. De verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Bovendien biedt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ meer mogelijkheden voor zorg op maat, dichtbij de patiënt. Zo bevordert substitutie ook de kwaliteit van onze zorgverlening. De Taskforce ‘Zorg op de juiste plek’ geeft in haar rapport een overzicht van verschillende vormen van herinrichting van zorg en doet en aanbevelingen.

Substitutie in 2018
De overheid en brancheverenigingen hebben in de addenda Hoofdlijnenakkoorden 2018 Medisch-specialistische Zorg en Huisartsenzorg/Multidisciplinaire zorg afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om substitutie te bevorderen.


Bovendien is een bedrag van 75 miljoen euro uit het budget van medisch-specialistische zorg gereserveerd om substitutie mogelijk te maken. Dit commitment en de beschikbaarheid van financiële middelen zijn belangrijke randvoorwaarden om de substitutiebeweging op gang te helpen en te houden.

Aan de slag met substitutie

Het maken van substitutieplannen kost tijd en energie. Goede initiatieven vragen immers om heldere, doordachte afspraken over bijvoorbeeld samenwerking, logistiek en financiën. Dat is niet altijd eenvoudig. De website www.zorgopdejuisteplek.nl is bedoeld om zorgaanbieders in dit traject te ondersteunen. U vindt hier inspirerende voorbeeldprojecten, instrumenten die helpen bij het maken en indienen van plannen, en natuurlijk alle antwoorden op veelgestelde vragen.

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief