Federatie Medisch Coördinerende Centra

Wie doet het met wie

Geplaatst op juli 15, 2018

Onze medisch specialistische zorg slibt dicht. Niets doen leidt tot koude sanering. Daarom wordt gepleit voor een ‘warme transformatie’, naar een nieuw en duurzaam zorglandschap. Dit vergt twee dingen. Samenwerking tussen partijen in de regio. Maar tegelijk óók: stevige centrale regie. Tijd voor serieuze relaties in de regio.

In het KPMG-rapport ‘Wie doet het met wie wordt fundamenteel gekeken naar knelpunten in de medisch specialistische zorg. Toekomstbeelden voor de zorg worden geschetst en de route die we met elkaar moeten afleggen om daar te komen wordt beschreven.


8 conclusies:
– Het roer moet om
– Regie is vereist
– Fusies zijn niet meer het antwoord
– Innovatieve partnerships zijn nodig
– Eerste voorlopers in Nederland
– Het tempo moet omhoog
– Polygamie wordt de norm
– Elf ‘next steps’ voor meer impact

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief