Federatie Medisch Coördinerende Centra

Wie zijn wij

De FMCC is de koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra (MCC’s) en transmurale centra. Dit zijn centra die de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg bevorderen op het snijvlak van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.


Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent…

“…begrip hebben voor elkaars professionele werkwijze”
Hennie van Bavel, medisch coördinator, HaCa, Catharina ziekenhuis, Eindhoven en zuidoost-Brabant

… elkaar kennen en weten wie je waarvoor kunt benaderen”
Hans Kruidenberg, netwerkbeheerder, MCC Rijnland, Rijnland


Een netwerk
De federatie van MCC’s is een netwerk waarin kennis, expertise en ervaring worden uitgewisseld. De FMCC is een herkenbaar aanspreekpunt voor richtlijnontwikkelaars en andere organisaties en initiatieven, en geeft informatie over wat een MCC is en doet, en inspireert hiermee samenwerkingsverbanden. Het gezamenlijk ontwikkelen van landelijke modellen verhoogt de herkenbaarheid en kwaliteit van regionale MCC’s. De federatie verbindt en versterkt hiermee de individuele MCC’s. Ook ondersteunt de FMCC regio’s bij het opzetten van een MCC.


FMCC-bestuur

 • Voorzitter Loes Meijer
  Huisarts, onafhankelijk voorzitter en contactpersoon voor het NHG en docent Huisartsenopleiding ontwikkelen discipline overstijgend onderwijs Julius centrum Utrecht
 • Secretaris Mariëtte Oostindiër
  Medisch coördinator TransMáx (Zuidoost Brabant) en contactpersoon netwerk huisartsenrelatiebeheerders
 • Penningmeester  Hennie van Bavel
  Transmuraal coördinator HaCa (Zuidoost Brabant) en contactpersoon voor het NHG
 • Bestuurslid Lilo Crasborn
  Algemeen coördinator (Westelijke Mijnstreek)
 • Bestuurslid  Hans Kruidenberg
  Manager relatiebeheer MCC Rijnland (Rijnland) en contactpersoon netwerk huisartsenrelatiebeheerders


Werkgroepen
De FMCC heeft vier werkgroepen:

 • FMCC als Kennisinstituut
  Kartrekkers: Hennie van Bavel en Lilo Crasborn
 • Bestuursprofessionalisering
  Kartrekkers: Hans Kruidenberg en Mariëtte Oostindiër
 • PR en communicatie
 • Financiering

Laatste nieuws

Wie doet het met wie

juli 15, 2018

Onze medisch specialistische zorg slibt dicht. Niets doen leidt tot koude sanering. Daarom wordt gepleit voor een ‘warme transformatie’, naar een nieuw en duurzaam zorglandschap. Dit vergt twee dingen. Samenwerking tussen partijen in de regio. Maar tegelijk óók: stevige centrale regie. Tijd voor serieuze relaties in de regio. In het KPMG-rapport ‘Wie doet het met wie wordt fundamenteel gekeken naar knelpunten […]

Lees meer

Agenda

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief