Federatie Medisch Coördinerende Centra

Wie zijn wij

De FMCC is de koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra (MCC’s) en transmurale centra. Dit zijn centra die de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg bevorderen op het snijvlak van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent…
“…elkaar kennen, elkaar begrijpen, verbinden en goede transmurale processen en afspraken maken”
Mevrouw M.J.G.F. Pluijgers, senior beleidsadviseur en ketenzorg, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

“…begrip hebben voor elkaars professionele werkwijze”
Mevrouw H. van Bavel, medisch coördinator, HaCa, Catharina ziekenhuis, Eindhoven en zuidoost-Brabant

“…vertrouwen in elkaars kennis en competenties en een gezamenlijk keten informatie systeem”
Mevrouw N. Hellinga, voormalig secretaris, transmuraal platform BOS, Amsterdam

Een netwerk

De federatie van MCC’s is een netwerk waarin kennis, expertise en ervaring worden uitgewisseld. De FMCC is een herkenbaar aanspreekpunt voor richtlijnontwikkelaars en andere organisaties en initiatieven. Doordat de vereniging informatie geeft over wat een MCC is en doet, worden samenwerkingsverbanden geïnspireerd. Het gezamenlijk ontwikkelen van landelijke modellen verhoogt de herkenbaarheid en kwaliteit van regionale MCC’s. De federatie verbindt en versterkt hiermee de individuele MCC’s. Ook ondersteunt de FMCC regio’s bij het opzetten van een MCC.

FMCC-bestuur

Het bestuur van de FMCC bestaat uit:

 • Voorzitter mevrouw drs. L.J. (Loes) Meijer
  Huisarts, onafhankelijk voorzitter en contactpersoon voor de NHG en docent Huisartsenopleiding ontwikkelen discipline overstijgend onderwijs Julius centrum Utrecht
 • Secretaris mevrouw drs. M.J. (Mariëtte) Oostindiër
  Medisch coördinator TransMáx (Zuidoost Brabant) en contactpersoon netwerk huisartsenrelatiebeheerders
 • Penningmeester mevrouw drs. H. (Hennie) van Bavel
  Transmuraal coördinator HaCa (Zuidoost Brabant) en contactpersoon voor de NHG
 • Bestuurslid mevrouw drs. E.L.M. (Lilo) Crasborn
  Algemeen coördinator (Westelijke Mijnstreek)
 • Bestuurslid mevrouw ir. P.H.N. (Patricia) Jansen-van Vliet
  Coördinator MCC CONNECT (Rivierenland) en contactpersoon landelijke werkgroep DTO
 • Bestuurslid de heer drs. J.P.M. (Hans) Kruidenberg
  Manager relatiebeheer MCC Rijnland (Rijnland) en contactpersoon netwerk huisartsenrelatiebeheerders

Werkgroepen

De FMCC heeft vier werkgroepen:

 • FMCC als Kennisinstituut
  Kartrekkers: mevrouw drs. H. (Hennie) van Bavel en mevrouw drs. E.L.M. (Lilo) Crasborn
 • Bestuursprofessionalisering
  Kartrekkers: de heer drs. J.P.M. (Hans) Kruidenberg en mevrouw drs. M.J. (Mariëtte) Oostindiër
 • PR en communicatie
  Kartrekker: mevrouw ir. P.H.N. (Patricia) Jansen-van Vliet
 • Financiering

Laatste nieuws

Handleiding voor de opzet en uitvoering van het Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) in de huisartsenzorg

april 4, 2018

Rationeel en doelmatig eerstelijns diagnostiek aanvragen is te bevorderen door aan een Diagnostisch Toetsoverleg deel te nemen. Hoe organiseer je zo’n overleg? Aan welke criteria moet het voldoen? En welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? De nieuwe ‘Handleiding voor de Opzet en Uitvoering van het DTO in de huisartsenzorg’ beantwoordt deze en andere vragen. Nascholing, feedback door intervisie en het maken […]

Lees meer

Agenda

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief