Federatie Medisch Coördinerende Centra

Kerntaken

De FMCC verbindt en versterkt de individuele MCC’s door een netwerk waarin kennis, expertise en ervaring kunnen worden uitgewisseld.

Activiteiten die hierbij horen zijn

  • Afstemming met het NHG over de ontwikkeling van NHG-standaarden en de samenwerkingsparagraaf daarin, landelijke transmurale afspraken (LTA’s) en diagnostisch toetsoverleg (DTO)
  • Het onderhouden van een website van de FMCC (www.fmcc.nl)
  • Het onderhouden van een landelijke verzamelwebsite met alle regionale samenwerkingsafspraken van alle leden (www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl)
  • De leden van de federatie ontwikkelen gezamenlijk een model om regionale transmurale afspraken (RTA’s) te ontwikkelen en implementeren
  • De leden van de federatie hebben een app voor MCC’s ontwikkeld, waarin RTA’s, vademecum e.d. beschikbaar kunnen worden gesteld voor de ketenpartners
  • De leden van de federatie ontwikkelen gezamenlijk een model om communicatieproblemen te inventariseren en op te lossen
  • De FMCC steunt onderzoek betreffende de activiteiten en werkwijze van de MCC’s of voert dat in eigen beheer uit
  • De FMCC kan helpen een MCC vorm te geven/op te richten en advies geven hoe te organiseren

Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent…
“Elkaar kennen en vinden”
De heer H.G.C. Graafland, medisch coördinator, MCCE, Eemland

Laatste nieuws

Wie doet het met wie

juli 15, 2018

Onze medisch specialistische zorg slibt dicht. Niets doen leidt tot koude sanering. Daarom wordt gepleit voor een ‘warme transformatie’, naar een nieuw en duurzaam zorglandschap. Dit vergt twee dingen. Samenwerking tussen partijen in de regio. Maar tegelijk óók: stevige centrale regie. Tijd voor serieuze relaties in de regio. In het KPMG-rapport ‘Wie doet het met wie wordt fundamenteel gekeken naar knelpunten […]

Lees meer

Agenda

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief