Federatie Medisch Coördinerende Centra

Kerntaken

De FMCC verbindt en versterkt de individuele MCC’s door een netwerk waarin kennis, expertise en ervaring kunnen worden uitgewisseld.

Activiteiten die hierbij horen zijn

  • Afstemming met het NHG over de ontwikkeling van NHG-standaarden en de samenwerkingsparagraaf daarin, landelijke transmurale afspraken (LTA’s) en diagnostisch toetsoverleg (DTO)
  • Het onderhouden van een landelijke verzamelwebsite met alle regionale samenwerkingsafspraken van alle leden (www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl)
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijk model om regionale transmurale afspraken (RTA’s) te ontwikkelen en implementeren
  • Het ontwikkelen van een app voor MCC’s, die RTA’s, vademecum e.d. beschikbaar stelt voor de ketenpartners
  • Het ontwikkelen van een gezamenlijk om communicatieproblemen te inventariseren en op te lossen
  • Het ondersteunen of in eigen beheer uitvoeren van onderzoek naar de activiteiten en werkwijze van de MCC’s

Laatste nieuws

Wie doet het met wie

juli 15, 2018

Onze medisch specialistische zorg slibt dicht. Niets doen leidt tot koude sanering. Daarom wordt gepleit voor een ‘warme transformatie’, naar een nieuw en duurzaam zorglandschap. Dit vergt twee dingen. Samenwerking tussen partijen in de regio. Maar tegelijk óók: stevige centrale regie. Tijd voor serieuze relaties in de regio. In het KPMG-rapport ‘Wie doet het met wie wordt fundamenteel gekeken naar knelpunten […]

Lees meer

Agenda

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief