Federatie Medisch Coördinerende Centra

Over de FMCC

Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent…
“…elkaar kennen en weten wie je waarvoor kunt benaderen”
De heer H. Kruidenberg, netwerkbeheerder, MCC Rijnland, Rijnland

Missie

De FMCC is de landelijke koepelorganisatie van Medisch Coördinerende Centra (MCC’s) en transmurale netwerken en fungeert als landelijk kenniscentrum op het gebied van transmurale samenwerking.

Visie

De verschillende perspectieven op zorg voor patiënten tussen 1e en 2e lijn zorgen ervoor dat transmurale samenwerking niet vanzelfsprekend is en gestimuleerd en actief georganiseerd moet worden. De gemeenschappelijke taal van beide structuren is de medische inhoud. Medisch Coördinerende Centra initiëren, faciliteren en coördineren de beoogde samenwerking langs de weg van de medische inhoud. De FMCC streeft naar een landelijke dekking van MCC’s en transmurale netwerken.

Strategie

De FMCC is een landelijke koepelorganisatie van MCC’s en kennispartner op het gebied van transmurale samenwerking.

De FMCC ondersteunt en faciliteert haar leden door:

  • Het ontwikkelen van landelijke modellen voor de activiteiten die de MCC’s gemeenschappelijk hebben, zoals de ontwikkeling van regionale samenwerkingsafspraken (RTA’s) en implementatie en evaluatie daarvan
  • Het vertegenwoordigen van haar leden en hun belangen bij de overheid, relevante landelijke instituten en zorgverzekeraars
  • Het delen van regionaal opgebouwde expertise tijdens landelijke bijeenkomsten, het onderhouden van een landelijke verzamelwebsite met alle regionale samenwerkingsafspraken van alle leden (www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl)
  • Het bevorderen van de professionaliteit van de coördinatoren door het gezamenlijk ontwikkelen en afstemmen van methodieken en landelijke scholingsactiviteiten
  • Het onderhouden van contacten met de overheid, landelijke instituten, onderzoeksinstellingen, richtlijnontwikkelaars en zorgverzekeraars. Landelijk zoekt de FMCC met deze partijen naar meer samenhang in de diverse activiteiten die als doel hebben de transmurale samenwerking te verbeteren

Lees hier de missie, visie en strategie van een Medisch Coördinerend Centrum of transmuraal netwerk. De gebruikte begrippen worden toegelicht in dit document.

Laatste nieuws

Wie doet het met wie

juli 15, 2018

Onze medisch specialistische zorg slibt dicht. Niets doen leidt tot koude sanering. Daarom wordt gepleit voor een ‘warme transformatie’, naar een nieuw en duurzaam zorglandschap. Dit vergt twee dingen. Samenwerking tussen partijen in de regio. Maar tegelijk óók: stevige centrale regie. Tijd voor serieuze relaties in de regio. In het KPMG-rapport ‘Wie doet het met wie wordt fundamenteel gekeken naar knelpunten […]

Lees meer

Agenda

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief