Federatie Medisch Coördinerende Centra

Vacature stage: Samenwerkingsvormen eerste en tweede lijn

Geplaatst op juli 2, 2017

Ben jij Gezondheidswetenschapper en wil jij een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn? Wij zoeken een stagiair die voor de duur van 6 maanden in kaart brengt welke landelijke transmurale samenwerkingsvormen er zijn, welke stakeholders hierbij betrokken zijn en wat de meerwaarde van samenwerking is. Heb je interesse? Lees dan snel verder welk stagevoorstel wij voor je klaar hebben liggen!

Stagevoorstel:

Titel: Samenwerkingsvormen eerste en tweede lijn
Type student: gezondheidswetenschapper: duo stage
Periode/duur: 6 maanden
Standplaats: Eindhoven/Veldhoven
Begeleiders:

  • drs. Loes Meijer huisarts en docent Huisartsenopleiding ontwikkelen discipline overstijgend onderwijs Julius centrum Utrecht
  • drs. Hennie van Bavel medisch coördinator HaCa, Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • drs. Mariette Oostindier medisch coördinator TransMáx, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
    (NB allen bestuurslid van de Federatie voor Medisch Coördinerende Centra)

Inleiding
De huidige beleidslijn in de Nederlandse gezondheidszorg is gestoeld op de principes van Triple Aim en wordt mede ingegeven door de onbeheersbare stijging van de kosten van de zorg. Zorg op populatieniveau, zorg op de juiste plek, bij de juiste zorgverlener en op het juiste moment en substitutie naar de eerstelijn is de semantiek die daarbij hoort. Dat betekent dat onze gefragmenteerde zorg/zorgverleners anders en beter met elkaar moeten gaan samenwerken; wie doet wat op welk moment.
Maar, …. samenwerken gaat niet vanzelf en moet ondersteund en gefaciliteerd worden.
In Nederland zijn er verschillende organisatievormen die transmurale samenwerking en netwerken ondersteunen, maar wie doet nu wat en met welke toegevoegde waarde?

Samenwerken tussen eerste en tweede lijn komt in alle vormen en maten, van incidenteel naar meer formeel tot een gezamenlijke organisatie. Zowel ziekenhuizen als huisartsen zoeken naar hoe zij de samenwerking voor groepen patiënten vorm kunnen geven. Een van deze vormen is een medisch coördinerend centrum (MCC), waarbij de samenwerking tussen eerste en tweede lijn niet voor een bepaalde groep (chronisch zieke) patiënten, maar voor alle patiënten wordt gerealiseerd.

Ook deze MCC’s kennen diverse verschijningsvormen. Een aantal van hen hebben zich verenigd in de FMCC (Federatie Medisch Coördinerende Centra). Echter, vanwege de diverse verschijningsvormen en naamgeving is onduidelijk welke andere samenwerkingsstructuren bestaan in Nederland, zonder dat deze ‘erkend’ zijn als MCC.

Missie/visie FMCC/MCC
Een Medisch Coördinerend Centrum (MCC) is een regionale, neutrale organisatie bestaande uit inhoudelijke en/of financieel participerende (para)medische samenwerkingspartners. Een MCC staat voor het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en verbinding tussen de 1e en 2e lijn. Het doel is om vanuit het perspectief van de patiënt éénduidige en samenhangende zorg te organiseren, om daarmee de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te optimaliseren.
De FMCC is de landelijke koepelorganisatie van Medisch Coördinerende Centra (MCC’s) en transmurale netwerken en fungeert als landelijk kenniscentrum op het gebied van transmurale samenwerking.

De verschillende perspectieven op zorg voor patiënten tussen 1e en 2e lijn zorgen ervoor dat transmurale samenwerking niet vanzelfsprekend is en gestimuleerd en actief georganiseerd moet worden. De gemeenschappelijke taal van beide structuren is de medische inhoud. Medisch Coördinerende Centra initiëren, faciliteren en coördineren de beoogde samenwerking langs de weg van de medische inhoud. De FMCC streeft naar een landelijke dekking van MCC’s en transmurale netwerken.

Probleemstelling
De landelijke dekkingsgraad van MCC’s of soortgelijke organisatievormen is onbekend. Het is onbekend in hoeverre samenwerkingsstructuren voldoen aan de landelijke missie en visie van de FMCC, en daarmee dus als een MCC fungeren. Omdat onbekend onbemind maakt, is het nuttig deze zgn. witte vlekken in kaart te brengen, om zo via de landelijke federatie de krachten te kunnen bundelen en van elkaars expertise gebruik te maken.

Vraagstelling
• Welke landelijk transmurale samenwerkingsvormen zijn er; MCC’s en andere vormen?
• Welke landelijke stakeholders zijn betrokken bij bestaande transmurale samenwerkingsstructuren, en op welke wijze?
• Wat is de meerwaarde van transmuraal samenwerken, waar blijkt dat uit; is er een verschil in transmuraal samenwerken á la visie van de FMCC t.o.v. van andere samenwerkingsvormen in een regio.
• Wat is de landelijke dekkingsgraad van transmurale samenwerkingsstructuren, en specifiek die onder de noemer van een MCC kunnen worden geschaard? Dat betekent benoemen van een aantal kenmerken en kerntaken van een MCC, en beoordelen in hoeverre deze samenwerkingsstructuren voldoen aan de missie en visie van de FMCC voor een MCC, en welke organisatievorm er is.

Werkvormen
• Kwalitatieve beschrijving van de landelijke dekkingsgraad van MCC’s: organisatievorm, aantal fte beschikbaar, financieringsvorm, wie doet wat, waar, en met welk resultaat.
• Kwalitatieve analyse (middels focusinterviews) van andere/bekende en onbekende samenwerkingsvormen.
• NB een vragenlijst naar bestaande regionale samenwerking: zou gebruikt kunnen worden als een interview op thema’s om in een regio een beeld te krijgen hoe dit door huisartsen en specialisten nu ervaren wordt (10 vragen).

Doelstelling
1. Met de resultaten worden landelijke kaders geformuleerd, waarvan de FMCC gebruik kan maken om met landelijke partijen tot afspraken te komen voor verdere professionalisering en formalisering van MCC’s, en verbetering van kwaliteit van zorg op regionaal niveau. Deze kaders worden vertaald naar een (eigentijdse) factsheet en gebruikt voor overleg met VWS in het kader van het programma “Aanpak verspilling in de zorg”.
2. De wijziging dient als input voor een interactieve kaart op de website van de FMCC.
3. Over de resultaten van dit onderzoek, kan wellicht een publicatie volgen.

Solliciteren

Stuur je cv en motivatiebrief t.a.v. Mariette Oostindier naar info@fmcc.nl. Heb je vragen? Bel dan naar Mariette Oostindier via 040-8886060.

Download hier de volledige vacaturetekst.

Nieuws van MCC's

Overige nieuws

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief