Federatie Medisch Coördinerende Centra

Wie zijn wij

De FMCC is de koepelorganisatie van en voor medisch coördinerende centra (MCC’s) en transmurale centra. Dit zijn centra die de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg bevorderen op het snijvlak van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.


Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent…

“…begrip hebben voor elkaars professionele werkwijze”
Hennie van Bavel, medisch coördinator, HaCa, Catharina ziekenhuis, Eindhoven en zuidoost-Brabant

… elkaar kennen en weten wie je waarvoor kunt benaderen”
Hans Kruidenberg, netwerkbeheerder, MCC Rijnland, Rijnland


Een netwerk
De federatie van MCC’s is een netwerk waarin kennis, expertise en ervaring worden uitgewisseld. De FMCC is een herkenbaar aanspreekpunt voor richtlijnontwikkelaars en andere organisaties en initiatieven, en geeft informatie over wat een MCC is en doet, en inspireert hiermee samenwerkingsverbanden. Het gezamenlijk ontwikkelen van landelijke modellen verhoogt de herkenbaarheid en kwaliteit van regionale MCC’s. De federatie verbindt en versterkt hiermee de individuele MCC’s. Ook ondersteunt de FMCC regio’s bij het opzetten van een MCC.


FMCC-bestuur

 • Voorzitter Ron Winkens
  Medisch coördinator Transmuraal diagnostisch centrum Maastricht UMC+, huisarts en contactpersoon voor het NHG
 • Secretaris Annette Beetsma
  Programma manager TCC, TCC UMC Utrecht
 • Penningmeester Yvonne van Oosterhout
  Medisch coördinator transmurale zorg, Catharina Ziekenhuis
 • Bestuurslid Lilo Crasborn
  Algemeen coördinator MCC Omnes
 • Adviserend bestuurslid vanuit relatienetwerk Steven Haverkamp
  Albert Schweizer ziekenhuis

Laatste nieuws

Algemene Leden Vergadering d.d. 7 november 2023

februari 10, 2023

Genodigden: FMCC leden en aspirant-leden Datum: dinsdag 7 november 2023 Tijd: 9.30 – 11.00 uur Locatie: digitaal event, na aanmelding zullen de inloggegevens hiervoor gemaild worden Aanmelden voor deze ALV kan via info@fmcc.nl

Lees meer

Agenda

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief