Federatie Medisch Coördinerende Centra

Voor wie

Centra die de samenhang, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg bevorderen op het snijvlak van eerste- en tweedelijns instellingen en beroepsgroepen kunnen lid worden van de FMCC. Deze centra zijn vaak een medisch coördinerend centrum (MCC) of transmuraal centrum. De centra voeren de regie over regionale projecten en zorgprogramma’s.

Voorbeelden van projecten en programma’s zijn:

  • Het maken en implementeren van samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en specialisten
  • Het vervaardigen van programma’s voor geïntegreerde zorg bij chronische ziekten
  • Het verbeteren van de doelmatigheid van het aanvragen van (laboratorium)diagnostiek door het geven van feedback aan aanvragers
  • Het voeren van de regie over transmurale diensten bij chronische ziekten (diabetes- en COPD-service), acute zorg (integratie HAP en SEH) en palliatieve zorg (palliatieve consultatie teams)

De eisen die aan het lidmaatschap worden gesteld, zijn:

  • Er is sprake van een neutrale positie tussen instellingen en beroepsgroepen
  • De samenwerking, afstemming en communicatie tussen huisartsen en specialisten is expliciet opgenomen in de doel- en taakstelling van het coördinerend centrum

Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent…

“samenwerking gaat niet vanzelf: het is en blijft hard werken”
Mevrouw G.J. Vermeer: MCC coördinator, MCC Leeuwarden, Leeuwarden

“het organiseren van een onafhankelijke overlegtafel, waar goede afspraken gemaakt kunnen worden”
Mevrouw P. Huijbregts, directeur, Stichting Transmurale zorg Den Haag, Den Haag e.o.

FMCC in het land

Klik op onderstaande bolletjes om de vestigingsplaats van de FMCC-leden te zien.

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief