Federatie Medisch Coördinerende Centra

Over de FMCC

Goede samenwerking tussen ketenpartners betekent…

“…elkaar kennen en weten wie je waarvoor kunt benaderen”
Hans Kruidenberg, netwerkbeheerder, MCC Rijnland, Rijnland

“… begrip hebben voor elkaars professionele werkwijze”
Hennie van Bavel, medischcoördinator, HaCa, Catherina ziekenhuis, Eindhoven en zuidoost-Brabant


Missie

De FMCC is de landelijke koepelorganisatie van Medisch Coördinerende Centra (MCC’s) en transmurale netwerken en fungeert als landelijk kenniscentrum op het gebied van transmurale samenwerking.

Visie

De verschillende perspectieven op zorg voor patiënten tussen eerste- en tweedelijn zorgen ervoor dat transmurale samenwerking niet vanzelfsprekend is. Het is belangrijk om deze te stimuleren en actief te organiseren. Dat wil de FMCC bereiken door de medische inhoud centraal te stellen. Want dat is de taal die beide partijen spreken. De FMCC streeft naar een landelijke dekking van MCC’s en transmurale netwerken.

Strategie
De FMCC ondersteunt en faciliteert haar leden door:

  • Het ontwikkelen van landelijke modellen voor MCC activiteiten van modellen voor de activiteiten die de MCC’s gemeenschappelijk hebben, zoals de ontwikkeling van regionale samenwerkingsafspraken (RTA’s) en de implementatie en evaluatie daarvan
  • Het vertegenwoordigen van haar leden en hun belangen bij de overheid, relevante landelijke instituten en zorgverzekeraars
  • Het delen van regionaal opgebouwde expertise tijdens landelijke bijeenkomsten en het onderhouden van een landelijke website met alle regionale samenwerkingsafspraken (www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl)
  • Het bevorderen van de professionaliteit van de coördinatoren door het ontwikkelen en afstemmen van methodieken en landelijke scholingsactiviteiten
  • Het onderhouden van contacten met de overheid, landelijke instituten, onderzoeksinstellingen, richtlijnontwikkelaars en zorgverzekeraars.  De FMCC zoekt met deze partijen naar meer samenhang in de diverse activiteiten die als doel hebben de transmurale samenwerking te verbeteren. De FMCC probeert samen met deze partijen de transmurale samenwerking op landelijk niveau te bevorderen

Lees hier de missie, visie en strategie van een Medisch Coördinerend Centrum of transmuraal netwerk. De gebruikte begrippen worden toegelicht in dit document.

Laatste nieuws

Algemene Leden Vergadering d.d. 7 november 2023

februari 10, 2023

Genodigden: FMCC leden en aspirant-leden Datum: dinsdag 7 november 2023 Tijd: 9.30 – 11.00 uur Locatie: digitaal event, na aanmelding zullen de inloggegevens hiervoor gemaild worden Aanmelden voor deze ALV kan via info@fmcc.nl

Lees meer

Agenda

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief