Federatie Medisch Coördinerende Centra

Participatie in andere netwerken

De Federatie Medisch Coördinerende Centra participeert in een aantal andere netwerken, zoals het netwerk relatiebeheerders.


Netwerk relatiebeheerders
Netwerk relatiebeheerders is een (landelijk) netwerk van ziekenhuisfunctionarissen die de opdracht hebben om vanuit het ziekenhuis de samenwerking met de huisartsen vorm te geven / te faciliteren.

Het delen van kennis en kunde over allerlei onderwerpen die hierop betrekking hebben, is de kern van de netwerkbijeenkomsten en het gemeenschappelijke digitale platform. Sommige FMCC leden zijn tevens lid van dit netwerk en vanuit het FMCC bestuur participeert in de bijeenkomsten van het netwerk relatiebeheerders. Eenmaal per jaar organiseren het netwerk relatiebeheerders en de FMCC een gezamenlijke bijeenkomst rondom een inhoudelijke thema, met als doel de krachten te bundelen en indien gewenst uiteindelijk een platform te gaan vormen.


Nederlands Implementatie Netwerk (NIC)
In 2020 heeft ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en haalbaarheid van de oprichting van het NIC. Met de input van deze verkenning gaat het NIC zich in 2021 ontwikkelen tot een breed gedragen, dynamisch en lerend implementatienetwerk, dat het implementatievermogen van zorg, preventie en welzijn vergroot. Dit doen we door het ontwikkelen en doen benutten van implementatiekennis en -kunde in Nederland, waardoor bewezen effectieve interventies en innovaties sneller en beter ingebed raken in het dagelijkse werk en cliënten/patiënten kunnen rekenen op de best mogelijke zorg.
nederlandsimplementatiecollectief.nl
FMCC (bestuurs)leden participeren in de (leerzame) bijeenkomsten van het NIC en met name in de werkgroep Intervisie &netwerken.
Vanuit het MCC perspectief kunnen wij de dagelijkse praktijk van het implementeren van samenwerking(safspraken) inbrengen.
Mocht je zin hebben te participeren meld je dan aan ………….


Het Nederlands Huisartsen Genootschap
De FMCC heeft al jarenlang een convenant met het NHG, waarin we hebben afgesproken elkaar te informeren en voeden over transmurale zaken. In concreto wordt dat vorm gegeven doordat we:

  • 2 keer per jaar inhoudelijke afstemming hebben met het NHG
  • Afstemmen over de implementatie van HASP 2.0
  • Medisch inhoudelijke input kunnen leveren over transmurale knelpunten op het moment dat NHG standaarden worden geupdate dan wel dat er nieuwe NHG standaarden worden ontwikkeld
  • Een referentenrol hebben bij herziene/ nieuwe NHG standaarden
  • Participeren in ontwikkelingen van leidraaden en/of handboeken zoals de landelijke DTO handleiding
  • Participeren in een NHG werkgroep, samen met ZorgDomein, NVKC, NVMM en de San om te komen tot een gestandaardiseerde en op de LESA “Rationeel aanvragen laboratorium diagnostiek” gebaseerd aanbod in de verwijsapplicatie ZorgDomein.


De Federatie Medisch Specialisten (FMS)
Sinds najaar 2021 mag de FMCC een rol vervullen in de landelijke werkgroep Haalbaarheid & Implementatie voor de standaard chronische pijn van het kennisinstituut van de FMS.

Laatste nieuws

Algemene Leden Vergadering d.d. 7 november 2023

februari 10, 2023

Genodigden: FMCC leden en aspirant-leden Datum: dinsdag 7 november 2023 Tijd: 9.30 – 11.00 uur Locatie: digitaal event, na aanmelding zullen de inloggegevens hiervoor gemaild worden Aanmelden voor deze ALV kan via info@fmcc.nl

Lees meer

Agenda

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief