Federatie Medisch Coördinerende Centra

FMCC werkt mee aan handleiding DTO’s

Een Diagnostisch Toetsoverleg bevordert rationeel en doelmatig eerstelijns diagnostiek aanvragen. Hoe organiseer je zo’n overleg? Aan welke criteria moet het voldoen? En welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

De nieuwe ‘Handleiding voor de Opzet en Uitvoering van het DTO in de huisartsenzorg’ beantwoordt deze en andere vragen. Nascholing, feedback door intervisie en het maken van afspraken komen daarbij aan de orde.

Meer eenheid in DTO’s
Het organiseren van DTO’s door diagnostiekaanbieders wordt sinds een aantal jaren gecontracteerd als onderdeel van zorg.

Voor een zinvol DTO is een goede voorbereiding nodig en betrouwbare spiegelinformatie over het aanvraaggedrag van de betrokken huisartsen. In praktijk zien we veel variatie in de vorm, inhoud en kwaliteit van DTO’s. In de handleiding zijn duidelijke criteria opgenomen, waaraan een DTO minimaal moet voldoen en een beschrijving van de optimale omstandigheden voor de opzet en uitvoering van het overleg.

Draagvlak
De handleiding is een publicatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, SAN Centra voor medische diagnostiek en de Federatie Medisch Coördinerende Centra.

Inhoud
In de handleiding zijn aanbevelingen opgenomen voor de opzet, organisatie en inhoud van een DTO. Uitgangspunt zijn de principes uit de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek. De handleiding helpt huisartsen om de kwaliteit van een DTO te toetsen en geeft aanbieders van diagnostiek duidelijkheid over de criteria waaraan een DTO moet voldoen. Door een uniforme werkwijze te hanteren zijn de DTO-modules beter uitwisselbaar.

Randvoorwaarden voor implementatie
De voorbereiding en uitvoering van een DTO kost veel tijd: een DTO-module opzetten, spiegelinformatie genereren door data-extractie en databewerking en de bijeenkomsten voorbereiden. Voldoende financiële middelen voor alle partijen die bijdragen aan het DTO zijn hiervoor een essentiële voorwaarde. Bovengenoemde partijen spannen zich hiervoor in.

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief