Federatie Medisch Coördinerende Centra

Tijdig spreken over levenseinde

Mensen praten niet graag over hun eigen overlijden. Sommige patiënten duwen het onderwerp weg of blijven genezing zoeken. Tegelijkertijd speelt bij artsen soms de vraag of het niet beter is met de behandeling te stoppen of dat er nog moet worden doorbehandeld. Indien de arts dit niet bespreekbaar maakt, kan het ertoe leiden dat patiënten denken dat er nog hoop is. Als het gesprek over de laatste levensfase (te) lang wordt uitgesteld, kan dit gepaard gaan met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over de wensen en verwachtingen van de patiënt is cruciaal voor passende zorg in de laatste levensfase.

Wensen en mogelijkheden
Stichting HaCa uit Eindhoven heeft het initiatief genomen het thema op de agenda te zetten en artsen bewuster te maken van het belang om met kwetsbare ouderen, chronisch zieke patiënten of patiënten met een ongeneeslijk maligne ziekte tijdig het gesprek aan te gaan over wensen en mogelijkheden rondom het levenseinde. Dit sluit aan bij de aandacht die er momenteel is voor dit thema, zowel landelijk als regionaal.

Multidisciplinair overleg
In een multidisciplinaire werkgroep worden samenwerkingsafspraken opgesteld, waarin praktische handvatten worden opgenomen om te kunnen bepalen hoe, wanneer en bij wie het gesprek aan te gaan. Regionaal vindt afstemming plaats via de transmurale centra van de ziekenhuizen.

Kickoff symposium
Op 12 januari 2015 heeft een kickoff symposium plaatsgevonden in het Catharina Ziekenhuis voor huisartsen en medisch specialisten. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst stond het thema ‘tijdig spreken over het levenseinde’ centraal, en is het project nader toegelicht.

Presentaties
De powerpointpresentaties van het symposium kunt u hier inzien:

Presentatie Elsje van Beek
Presentatie Eric van de Laar – Inkadering
Presentatie Geert van der Aa – Markeren van het moment van het gesprek
Presentatie JM van Dantzig – Moet alles wat kan
Presentatie Kim Naus – Factoren die een rol spelen
Presentatie Marlie Spijkers – Casus
Presentatie Mart Calff – Casus met acteur
Presentatie Petra Douwes – Casus
Workshop behandelmodus – Staan we in de behandelmodus?

Meer informatie over Stichting HaCa
Kijk voor meer informatie over Stichting HaCa op hun website.

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief