Federatie Medisch Coördinerende Centra

Op weg naar kwaliteitsverbetering van directe patiëntenzorg

Het UMC Utrecht, het Antoniusziekenhuis, het Diakonessenhuis, het Hofpoortziekenhuis en elf zorggroepen, waarbij zo’n zeshonderd huisartsen in de regio Utrecht zijn aangesloten, hebben 21 januari 2015 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het is de grootste in zijn soort die ooit in Nederland is afgesloten met als doel het leveren van de juiste en beste zorg voor patiënten op de juiste plek in de regio Utrecht.

Optimale zorg op de juiste plek op het juiste moment
In de overeenkomst staan afspraken over juridische aspecten, registratie, organisatorische zaken en ICT-faciliteiten die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken. Arie Franx, hoogleraar verloskunde en ambassadeur transmurale samenwerking in het UMC Utrecht: “Het doel dat we voor ogen hebben is dat de huisarts zorg verleent als het kan, en het ziekenhuis als het moet. Patiënten in de regio Utrecht moeten de beste zorg krijgen van de juiste professional, op de juiste plek, op het juiste moment en tegen de juiste prijs.”

Regionale afspraken in de zorg voor patiënten
De medische samenwerkingsovereenkomst wordt uitgewerkt in regionale transmurale afspraken (RTA’s). Daarin staan werkafspraken tussen kaderhuisartsen en medisch specialisten over diagnostiek, behandeling, consultatie, verwijzing en onderlinge communicatie. Ook de overdracht van patiënten, waar huisartsen en specialisten beide zijn, zijn hierin opgenomen. Die eerste twee RTA’s – voor de longziekte COPD en diabetes type II – zijn inmiddels klaar.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst op de website van UMC Utrecht en op deze pagina.

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief