Federatie Medisch Coördinerende Centra

MCC’s versus het netwerk van relatiebeheerders

Tijdens de ALV van november 2015 was het netwerk van relatiebeheerders uitgenodigd. Dit informele netwerk heeft als doel het delen van kennis en ervaring. Er werd in kaart gebracht wat de overeenkomsten en de verschillen zijn tussen MCC’s en relatiebeheerders.

De rol van de MCC’s
De FMCC beschreef aan de hand van een presentatie de rol van een MCC in de transmurale samenwerkingen  welke kerntaken de circa 25 MCC’s in Nederland uitvoeren. MCC’s verschillen in organisatievorm, financiering en de producten en diensten, die zij aanbieden. De kerntaak is echter hetzelfde: Het formuleren van regionale transmurale afspraken (RTA’s) tussen huisartsen en specialisten, op de medische as volgens een landelijke uniforme procedure. In de SWOT-analyse ziet u welke kansen er liggen voor MCC’s en waar zij aandacht aan kunnen besteden. Een MCC heeft 5 functies die in onderstaande afbeelding zijn opgesomd.

 

De rol van relatiebeheerders
Relatiebeheerders zijn in dienst van een ziekenhuis en hebben niet een éénduidige functieomschrijving. De grootste gemene deler is het bewerkstelligen van een optimale samenwerking tussen zorgaanbieders in het verzorgingsgebied van de organisatie. Relatiebeheerders organiseren netwerkbijeenkomsten en (DTO-)nascholingen. Ze communiceren via websites en nieuwsbrieven. Ze stemmen af met huisartsenorganisaties en verzorgen het beleid en de coördinatie rond buitenpoliklinieken. Meer informatie over het netwerk van relatiebeheerders leest u in deze presentatie.

De verschillen en overeenkomsten
Hoewel MCC’s en relatiebeheerders veel overeenkomsten hebben in hun takenpakket, zijn er ook verschillen. Een belangrijk verschil is dat RTA’s die binnen MCC’s zijn opgesteld niet alleen het verwijstraject, maar ook het traject van terugverwijzing bevatten. Beide groepen willen gezamenlijk optrekken om landelijk de voordelen van transmurale samenwerking te promoten. Expertise kan gedeeld worden. Er zijn verschillende manieren genoemd om deze doelen te bereiken. De uitwerking hiervan wordt verzorgd door bestuursdelegaties van beide groepen.

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief