Federatie Medisch Coördinerende Centra

Presentatie Transmuraal Incident Melden (T.I.M.)

TIM stof tot praten

Mevrouw M. Eliel van het Westfriesgasthuis en de heer J. ten Berg van MCC Klik verzorgden een workshop over Transmuraal Incident Melden (T.I.M.). De ludieke titel van deze presentatie was ‘TIM heeft Zin’. In deze presentatie leest u welke aanpak is gevolgd bij het opzetten van dit project. U krijgt inzicht in het soort melding dat gedaan wordt en wie de melding plaatst. Voorbeelden laten zien hoe een melding verwerkt wordt. Op de website van het TIM Zwols Veiligheidsnetwerk ziet u een voorbeeld van een digitaal TIM-formulier. De website van MCC Klik geeft u informatie over de te volgen procedure en de soorten incidenten in deze regio.

 

 

 

 

 

Adresgegevens

Federatie Medisch
Coördinerende centra

Postbus 90052
5600 PD Veldhoven

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven
tel 040-8886060
info@fmcc.nl

Inschrijven nieuwsbrief